بنایی

بازگشت

 

خدمات قابل ارائه در سرویس بنایی:

تخریب و بازسازی با کمترین گرد و خاک

گچ کاری، سیمان کاری، سفت کاری و نازک کاری

تعمیر کاشی،سرامیک و موزائیک کف و دیوار

تعمیر دیوار ،کف،پله و نمای ساختمان

خدمات دیوارکشی،آجرچینی و کفسازی

تعمیرات جزئی ساختمان

خرده کاری بنایی

کارشناسی و بازدید رایگان

لیست قیمت بنایی ساختمان:

  • دستمزد بنایی روزمزد …………….۲۰ ±  ۱۵۰ هزارتومان

  • دستمزدکارگر ساده ساختمانی…..۲۰±۸۰ هزارتومان

  • قیمت بنایی کنترات …………………………توافقی

ثبت درخواست

جهت ثبت درخواست و اعزام نیروی متخص به محل شما
سفارش خود را از طریق فرم ذیل ثبت نموده
و منتظر تماس اپراتور باشید.