سنگ کاری

بازگشت

سنگ کاری

خدمات قابل ارائه در سنگ کاری ساختمان

اجرای تمامی خدمات سنگ‌کاری ساختمان

سنگ کاری نما، ستون و جلوی ساختمان

سنگ کاری دیوار، راه پله و کفسنگ کاری رومی، ساده و مدرن

پیچ و رول پلاک نما،اجرای سنگ اسلب و سنگ‌های تزئینی یک تکه

اسیدشویی سنگ نما، ساب زنی و پولیش سنگ کف

سنگ کاری با انواع سنگ های ساختمانی آنتیک، مرمر، تراورتن

کارشناسی و بازدید رایگان

لیست قیمت سنگ کاری ساختمان(متر مربع):

  • سنگ کاری کف ساختمان …………….۲±۱۰ هزارتومان
  • سنگ کاری بدنه داخل ساختمان…….۲±۱۲ هزارتومان
  • سنگ‌کاری نما ساده ساختمان……...۵±۱۶ هزارتومان
  • سنگ‌کاری نما رومی ساختمان……..۵۰±۳۰هزارتومان
  • سنگ کاری جزئی- کمتر از۱۰متر……..۱۰±۲۰هزارتومان
  • پیچ ورول پلاک سنگ نماساختمان….۲±۳ هزارتومان
  • اسید شویی سنگ نما ساختمان ………….توافقی
  • ساب‌زنی و پولیش سنگ کف……………….توافقی

ثبت درخواست

جهت ثبت درخواست و اعزام نیروی متخص به محل شما
سفارش خود را از طریق فرم ذیل ثبت نموده
و منتظر تماس اپراتور باشید.